Аделина Христова от Музикална школа “Елита”,

учавства в концерт на “Асоциация за подкрепа за децата” гр. София, организиран от “Бизнес Лейди”