Велико Търново (16 февруари 2018) Копие на Самарското знаме беше посрещнато с военен ритуал във Велико Търново. Копието на българската светиня, съхранявано в Историческия музей в Стара Загора ще бъде част от експозицията „Търново. Освобождението и възкресението на България”, представена в музея „Възраждане и Учредително събрание”. Пресфото-БТА снимка: Даниел Йорданов (ЕД)

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/4708042