Table of Contents

ЗА НАС

Музикална школа „Елита“

Музикална школа “Елита” гр. Велико Търново, предлага професионално обучение по вокално и инструментално изкуство за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица. 

Присъединете се към нашето голямо музикално семейство.
Всяко първо прослушване при нас е безплатно.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Индивидуални уроци по пеене, пиано, сценично присъствие и др.

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Уроци по солфеж, детска и юнушеска вокална група, клавирни дуа и триа.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн индивидуални уроци по пеене, солфеж. Нужен е комютър с интернет връзка.

Записване

МШ “Елита” гр. Велико Търново търси 🔍 своите нови таланти за учебна 23/24 година. Присъединете се към нашето голямо музикално семейство.
Всяко първо прослушване при нас е безплатно.

Повече за нас

от 2011

Музикална школа “Елита”  е професионална школа, специализирана в обучениението по вокално и инструментално изкуство за деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, както и на навършили пълнолетие лица. Школата е специализирана в откриването и развиването на професионални артисти в сферата на сценичните изкуства.

Музикална школа „Елита“ е създадена през 2010 година в гр. Велико Търново като нейн основател е вокалният и клавирен педагог г-жа Петя Василева. От създаването си до момента школата не е спирала да се развива,  усъвършенствайки своята методика, носейки множество награди и успехи не само на нейните ученици, но и на нейният педагогически колектив.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Професионално развитие

Школата предоставя професионална подготовка при кандидатстване в музикални училища или висши учебни заведения, както регулярна сцена и поле за изява на учащите.

Подкрепа

Школата оказва професионална подкрепа на таланти, занимаващи се с инструментално и вокално изкуство. Тя разкрива, насърчава и насочва творческият потенциал, развивайки мелодичен, хармоничен, полифоничен, тембров слух, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите.

Иновативни подходи

Привличане на най – добрите специалисти за работа с музикално надарените лица. Регулярно организиране на колаборационни творчески проекти от които  международни, национални и регионални музикални академии, уебинари, майсторски класове, открити уроци,  и др. с цел повишаване на знанията и уменията на учащите.

Социална интеграция

Школата подпомага социалната интеграция и личностната реализация на таланти, обогатявайки тяхната музикалната култура, чрез изграждане на художествен вкус и естетически критерии.

Възможности

Школата осигурява музикално-творчески национален и международен обмен, давайки нови професионални и кариерни възможности на учащите.

Образование

Утвърдени музикално обучителни практики по солфеж и музикален инструмент. Традиционни и съвременни (интерактивни) техники за разпяване, звукоизвличане, фразиране, развиване на гласов диапазон, импровизаци и други. 

Какво предлагаме?

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Основно се провеждат уроци по пиано, поп, рок, джаз пеене и стилизиран фолклор, сценично присъствие, както и допълнителнa възможност за обучение по цигулка, виола, китара и акордеон при налични свободни места.

Пиано и солфеж

В часовете по пиано и солфеж се разглеждат утвърдени музикално обучителни практики по солфеж и музикален инструмент пиано.  

Развива се мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров слух, техника на пръстите и ръцете, както и  правилна стойка, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите.

Пеене и сценично присъствие

В часовете по поп, рок, джаз пеене или стилизиран фолклор ще усвоите трайни певчески умения и навици като изграждане на правилна дикция, артикулация, разширяване на гласовия диапазон, професионално сценично поведение и нотна грамотност. 

Осъществява се индивидуален подбор на репертоара, съобразен с високите художествени критерии, целта ни е постигане на чиста интонационна среда. Развиване на мелодичен, хармоничен, полифоничен, тембров слух.

Цигулка, виола, китара или акордеон

В часовете по цигулка, виола, китара или акордеон се развиват основни техники на свирене, ритъм, мелодичен, хармоничен, полифоничен, тембров слух, умение за импровизация и акомпанимент.   

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Основно се провеждат групови уроци по солфеж, както и групови репетиции на детска и юношеска вокална група, клавирни дуа и триа.

Солфеж

В груповите уроци по солфеж,  се изучава, както солфеж и теория на музикалните елементи с цел усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите, така и хармония, музикален анализ, история на музиката.  

Вокална група

Обучението във вокалната група включва изграждане на групови певчески и сценични навици у учащите, усет за многогласие, изграждане правилна дикция, артикулация, разширяване на диапазона, сценично поведение и умения за работа в екип.

Клавирно дуо и трио

Обучението включва уроци на музикален инструмент – пиано. Изгражда се усет и разбиране на полифоничнното звучене, мелодически, хармоничен, тембров слух, техника на пръстите и ръцете, както и  правилна стойка, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника, изпълнявана в инструментално клавирно дуо или трио.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Основно онлайн се провеждат индивидуалните уроци  по поп, рок, джаз пеене, стилизиран фолклор и солфеж. Регулярно се организират онлайн уебинари и семинари.  За провеждането на онлайн обучението е нужен комютър с интернет връзка, микрофон и камера.

Поп, рок, джаз пеене и стилизиран фолклор

Независимо в коя точка на света се намирате, обучавайки се в комфорта на домът си в онлайн часовете по поп, рок, джаз пеене и стилизиран фолклор  ще усвоите трайни певчески умения и навици като изграждане на правилна дикция, артикулация, разширяване на гласовия диапазон, професионално сценично поведение и нотна грамотност и мн. др..  Използване на интерактивни методи презентация, онагледяване и др.

Солфеж

По време на индивидуалните онлайн уроци по солфеж, се използват интерактивни методи като презентация, унагледяване и др.

Изучава се солфеж и теория на музикалните елементи с цел усъвършенстване на нотночетивната техника на учащия. както и хармония, музикален анализ, история на музиката.  

НАШИЯТ ЕКИП

Петя Василева

Петя Василева

Арт директор и педагог по пиано, солфеж и пеене

Йорданка григорова

Йорданка григорова

Педагог по цигулка, виола и акордеон

ИЛИЯ УЗУНОВ

ИЛИЯ УЗУНОВ

Педагог по китара и виолончело

ЛЮБОСЛАВА ЛАЗАРОВА

ЛЮБОСЛАВА ЛАЗАРОВА

Танцов хореограф

Петя Василева

 Арт директор / Информатик, психолог и педагог 

 Петя Василева е родена през 1976 година в град Велико Търново. Завършва средното си образование в СОУ „Емилиян Станев“ гр. В. Търново със специалност пиано. 

През 2001 година завършва с пълно отличие висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София, специалност:  „Педагогика на обучението по музика“, със специализация пиано, където защитава магистърска степен. Там е ученичка на проф. Ганка Неделчева.

Работи като учител по Музика в ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново 1999/2000 година. 

В продължение на 10 години работи във формалното образование като педагог по музика към ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново.

През 2011 г. основава Музикална школа „Елита“ гр. Велико Търново, тя е нейн арт директор и педагог по пиано, солфеж, поп, рок и джаз пеене на деца и младежи от 4 до 30 год. възраст, в индивидуално и групово обучение. До днес школата не е спирала да се развива,  организирайки множество събития в областта на вокалното и инструменталното изкуство.  Oсновна мисия и цел на школата е да открие и даде път на млади таланти, певци и инструменталисти и да подпомогне тяхното развитие. 

 

Езици: български, руски и английски

Преподавател по: пиано; поп, рок и джаз пеене; информационни технологии

 „Моят 25 годишен професионален опит като преподавател, както и 10 годишен професионален опит като арт директор, ме научи да откривам и прилагам успешно нови творчески решения, създавайки качествени творчески продукции с висока културна и образователна стойност“

Петя Василева

Арт директор и педагог, МШ "Елита" гр. В. Търново

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Петя Василева е родена през 1976 година в град Велико Търново. Завършва средното си образование в СУ „Емилиян Станев“ гр. В. Търново, със специалност пиано. 

K

Учител по музика (1999)

През 1999 година завършва с пълно отличие бакалавърска степен във ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново със специалност: „Музикална педагогика“- учител по музика. 

K

Педагог по музика (2001)

През 2001 година завършва с пълно отличие и магистърска степен в СУ„Св. Климент Охридски“ гр. София със специалност: „Педагогика на обучението по музика“, със специализация пиано, където е ученичка при проф. Ганка Неделчева.

K

Психолог (2009)

През 2009 година придобива с пълно отличие във  ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново професионална квалификация: „Психолог“, със специалност психология. 

K

Информатик (2010)

През 2010 година завършва с пълно отличие втора магистърска степен във ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново към Факултет „Математика и информатика“ със специалност: „Информатика и компютърна мултимедия“ 

K

Информатик (2010)

През 2010 година завършва с пълно отличие втора магистърска степен във ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново към Факултет „Математика и информатика“ със специалност: „Информатика и компютърна мултимедия“ 

K

Учител по информатика и информационни технологии (2011)

През 2011 година придобива с пълно отличие във  ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново професионална квалификация: „Учител по информатика и информационни технологии“

научна дейност

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

K

1. Василева, П. “Овладяване на правилно певческо дишане при начинаещи поп певци”

Юбилеен сборник „Педагогическите изследвания в условията на съвременното музикално образование“ посветен на 25 години специалност „Педагогика на обучението по музика“, Национална конференция – „Съвременно музикално образование и възпитание“ 28.06.2018 г., Съставител и редактор проф.днп Марияна Булева, Педагогически факултет, Астарта, 2019, с.105 – 112.

K

2. Василева, П. “Функция и организация на певческите конкурси и фестивали в социокултурните условия на XXI век”

Докторантски сборник на ВТУ: Младите изследователи в дигиталния свят. 04 – 05.10.2019 г. Год. I кн.I. В.Търново: УИ “Св.св. Кирил и Методии“, 2019, с. 201-2016, ISSN: 2683-0523.

K

3. Василева, П. “Сценично поведение на съвременния поп певец”

Сборник доклади, Международна научна конференция Педагогическото образование – традиции и съвременност 15-16.11 2019 г. Педагогически факултет, ВТУ, В. Търново: Ай анд Би, 2019, с. 471-478, ISSN: 2534-9317.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ

K

2006 г. “Базови и специфични компютърни умения на учителя по музика”

K

2008 г. III ПКС "Музикална педагогика"

– Дипломна работа на тема „Влиянието на българските празници и обичаи върху социалното поведение на третокласниците“

K

2017 г. „Справяне със стрес и конфликтни ситуации”

– Фондация за образование, спорт, изкуство”Възможност” гр. Хисаря

K

2019 г. „Превенция на агресия в образователната среда”

 – Сдружение „Алтернатива за теб”

K

2019 г. „Менторството като двустранен падагогически процес”

– Сдружение „Алтернатива за теб” 

ОПИТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

25 годишен професионален опит като преподавател, както и 10 годишен професионален опит като арт директор.

2015 – до сега

Арт директор НКВТИ “Звезден сблъсък“ гр. В. Търново

2014 – до сега

Арт директор МКВИИ “Звукът на времето” гр. В. Търново

2012 – до сега

Председател на СНЦ „Елита“ гр. В. Търново

2011 – до сега

Арт директор на Музикална школа “Елита” гр. В.Търново

ОПИТ

2010 – 2020

Учител по музика към ОДК гр. В. Търново

2009 – 2018

Учител по пиано и поп пеене към НЧ“Отец Паисий 1905″ гр. П. Тръмбеш

1999 – 2010

Учител по музика към ОУ „Христо Ботев“ гр. В. Търново

Управленски умения

Ръководител проекти и Управител към Сдружение “Елита” гр. В. Търново в различни културни и образователни проекти: “Нотна палитра” ,  “Кръстопът на изкуствата” към Национален Фонд “Култура”, както и събития за деца (семинари; уебинари; пленери; арт работилници; майсторски класове; конкурси; концерти; благотворителни кампании и др.).

Сертификационна програма

Наша основна цел е изграждането на професионални артисти – инструменталисти и вокални изпълнители. За целта разработихме професионална сертификационна програма, включваща в себе си комплексни и разнородни ключови умения и техники, гарантиращи кариерно развитие.

Учебната програма осново цели усвояването на тези комплексни и разнородни ключови умения и техники​, нужни на бъдещите артисти. В зависимост от сертификационният етап, учащите разглеждат  конкретни специфични аспекти, които трябва да овладеят.

Програмата е разделена основни на 5 нива, всяко от които е съсредоточено върху конкретни ключови умения и знания.

С помощта на тази система, изпълнителите ще идентифицират своите силни страни и областите, които изискват по-нататъшно усъвършенстване, докато се превръщат в професионални вокални изпълнители и инструменталисти с пълноценни артистични умения.

  • Преподаване 
  • Колективна работа
  • Практически тестове

БЛОГ

Участие на Сдружение „Елита“ в културен календар на Община Велико Търново от 12 до 18 декември

Участие на Сдружение „Елита“ в културен календар на Община Велико Търново от 12 до 18 декември

Коледен базар /12 – 18 декември/ 12.12.2022 г. /понеделник/ 17:00 ч. - Коледен концерт на учениците от Основно училище „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново 13.12.2022 г. /вторник/ 17:00 ч. - Концерт на Вокално студио „Елита“ с вокален педагог Петя...

повече информация
Децата от Музикална школа „Елита“ помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Децата от Музикална школа „Елита“ помагат на деца на 1-ви юни във Велико Търново

Благотворителна изложба представя творби на 80 деца във Велико Търново. Официалното откриване на експозицията, организирана от Сдружение "Елита“, ще е тази вечер, предаде кореспондент на "Фокус“. Картините са рисувани от възпитаници на Сдружение "Елита" /с...

повече информация
Заключителен благотворителен концерт на вокалните изпълнители участници в проекта „Нотна палитра“

Заключителен благотворителен концерт на вокалните изпълнители участници в проекта „Нотна палитра“

Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета благотворителна изложба. В нея са включени произведения на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“, с преподавател Дария Василева. Малките творци са възпитаници на...

повече информация
Трети благотворителен концерт подготвя Музикална школа „Елита“ по проект „Нотна палитра“

Трети благотворителен концерт подготвя Музикална школа „Елита“ по проект „Нотна палитра“

Творби на 80 деца представя Сдружение „Елита“ на трета благотворителна изложба. В нея са включени произведения на участниците в обучителните курсове по изобразително изкуство по проект „Нотна палитра“ с преподавател Дария Василева. Малките творци са възпитаници на...

повече информация
Сдружение “Елита” ще представи вторият концерт на вокалните изпълнители- участници в проекта “Нотна палитра”

Сдружение “Елита” ще представи вторият концерт на вокалните изпълнители- участници в проекта “Нотна палитра”

Сдружение “Елита” ще представи вторият концерт на вокалните изпълнители- участници в проекта “Нотна палитра”. Децата и младежите от вокална школа “Елита”, заедно с вокалния педагог г-жа Петя Василева , ще поздравят гражданите и гостите на град Велико Търново с...

повече информация
С благотворителен концерт Музикална школа „Елита“ събра средства за деца със специални образователни потребности

С благотворителен концерт Музикална школа „Елита“ събра средства за деца със специални образователни потребности

Десетки деца и родители се насладиха на празничния концерт „Възкресение“, организиран от сдружение „Елита“ в читалище „Надежда“. Талантливите възпитаници на музикалната школа от В. Търново изпяха прекрасни пролетни и великденски песни, създадвайки неповторима...

повече информация
Възпитаниците на музикално студио „Елита“ с множество отличия

Възпитаниците на музикално студио „Елита“ с множество отличия

С множество престижни награди бяха отличени в навечерието на Великденските празници възпитаници на великотърновското музикално студио „Елита“. Вокалните изпълнители бяха оценени високо в различни международни и национални форуми. През месец март в Националния конкурс...

повече информация
С куп престижни награди посрещнаха Великденските празници възпитаниците на Музикално студио „Елита“

С куп престижни награди посрещнаха Великденските празници възпитаниците на Музикално студио „Елита“

С множество престижни награди бяха отличени в навечерието на Великденските празници възпитаници на великотърновското музикално студио „Елита“. Вокалните изпълнители бяха оценени високо в различни международни и национални форуми. През месец март в Националния конкурс...

повече информация
Благотворителен концерт „Възкресение“

Благотворителен концерт „Възкресение“

На детска благотворителна изложба и концерт „Възкресение“ кани приятелите си Сдружение „Елита“ на 25 април от 18 часа в Народно читалище „Надежда- 1896“. Събитията се организират по проект „Нотна палитра“, в който са обхванати над 130 деца и младежи. Проектът е...

повече информация

ЗАПИШЕТЕ СЕ

МШ “Елита” гр. Велико Търново търси  своите нови таланти за учебна 23/24 година. Присъединете се към нашето голямо музикално семейсто, като попълните онлайн формуляра за записване от бутона „формуляр за записване“
Всяко първо прослушване при нас е безплатно.

+359 877 668 443

sdrujenieelita@gmail.com

Контакти

Свържете се с нас

За повече информация несе колебайте да се свържете с нашият екип. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите запитвания.

ИМЕЙЛ

sdrujenieelita@gmail.com

ТЕЛЕФОН

+359 877 668 443