Постоянство

С мисия да открива и развива  млади таланти

Да развие потенциала у възпитаниците си

 

Посвещение

С любов към изкуството

Носител на множество награди

Постоянство,инициативност и креативност по пътя на личностното развитие

Дипломи и награди
Лоялност,
подкрепа
и
насърчаване
на
таланта

Привличане на най – добрите специалисти за работа с музикално надарените лица

Рецепта за успеха

Да поддържа и повишава професионалната си квалификация

Развитие