Уебинар –  „Изчисления с Python

 

 

Безплатният уебинар „Изчисления с Python“ организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново e подходящ за деца и младежи на възраст от 10 до 24 години. Основното изискване към тях е да имат основни познания по визуално програмиране или информационни технологии. Необходимо е да имат компютър с интернет връзка.
В хода на онлайн събитието ще разгледаме отблизо начините за правилно изписване на уравнения, използвайки операторите в Python. Това ще ни помогне да се запознаем с условните конструкции в този език за програмиране. Целта на уебинара е у всеки участник да се усвоят знания за определяне на точни условия в Python, при които да се изпълнява код. За целта ще спрем вниманието си на важни и фундаментални основи, които младежите в целевата възрастова група, посочена конкретно в събитието трябва да познават, ако искат програмирането да бъде тяхна професия, а именно: как да използваме скоби, за да контролираме реда на операциите (реда в който Python пресмята частите на уравнението) как да създаваме променливи, за да укажем определени стойности, които след това да използваме в изчисленията и други. Присъединете се към нас на това вълнуващо пътуване! Очакваме ви!

Запишете се:
*Възрастова група: 10 – 24
*Трудност: Средна
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 23.10.2021 / 15:00 – 17:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg/ elita_art@abv.bg

Уебинар –  „Забавно програмиране с Python“

 

 

Безплатният уебинар „Забавно програмиране с Python“ организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново e подходящ за деца и младежи на възраст от 10 до 16 години. Основното изискване към тях е да имат начални познания по визуално програмиране и информационни технологии. Необходимо е да имат компютър с интернет връзка.
Основна цел на уебинара е малките програмисти да използват, развият и усъвършенстват знанията, които имат до момента по визуално програмиране и информационни технологии, прилагайки ги в езика за програмиране “Python”. Участниците в учебинара ще се запознаят с езика за програмиране „Python“ и по – конкретно: с неговия произход, инсталиране, запознаване със символи и команди, команден код, функция и записване на програмите. Друга важна цел на уебинара е да насърчи креативността, логическото и алгоритмично мислене у участниците, използвайки езика за програмиране “Python”. Това ще им помогне за придобиване на нови знания и тяхното усъвършенстване в интересния свят на програмирането.

Запишете се:
*Възрастова група: 9 – 12
*Трудност: Ниска
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 16.10.2021 /14:00 – 16:00
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg/ elita_art@abv.bg

Уебинар – „Kод море“


„Код море“ е безплатен уебинар, организиран от Сдружение „Елита“. Уебинарът е подходящ за начинаещи деца на възраст от 9 до 12г. , основното изискване към тях е да могат да четат и пишат и имат базови познания за работа с комютър. Желаещите участници трябва да имат достъп до компютър или таблет с интернет връзка. Уебинарът е разработен с помощта на интерактивни методи като онагледяване на учебният материал чрез презенация и игрови методи, целящи създаване на работещ, програмен код чрез интерактивни игри и герои, развиващи логическо, алгоритмично и креативно мислене у децата. Целта е децата да получат базови познания за основните понятия в света на програмирането, развивайки умения за самоинициативност, готовност за работа в екип, както и творческо мислене. Уебинарът цели представяне на ползите от програмирането и широкото му приложение в живота на човека, онагледявайки възможностите на прилагане на информационните технологии. Идеята е уебинарът да представи на децата възможностите за създаване на интерактивни, образователни игри, които могат да се включат в помощ при организирането на училищни събития, чрез създаването на работещ код за тях с помощта на компютърният език „SCRATCH“.

Запишете се:
*Възрастова група: 9 – 12
*Трудност: Ниска
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 09.10.2021 /14:00 – 16:00
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg/ elita_art@abv.bg

 

Уебинар – „Рисувай с код“

„Рисувай с код“ е безплатен уебинар, организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново.
Уебинарът „Рисувай с код“ е подходящ за напълно начинаещи, деца на възраст от 8 до 12 години, основното изискване към тях е те да могат да четат и пишат и да имат достъп до компютър с интернет връзка. Целта на уебинарът „Рисувай с код“ е децата да получат базови познания за основните понятия в света на информационните технологии и в частност програмирането: хардуер, софтуер, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние. Друга важна цел е децата да развият умения за алгоритмично, логическо и креативно мислене. Уебинарът „Рисувай с код“ представя на децата творчески идеи и интерактивни уроци по ИИ чрез създаването на работещ код за тях с помощта на компютърният език „SCRATCH”.
Идеята е у всяко дете да се изградят базови умения за програмиране, чрез създаване на авторска анимирана рисунка, нарисувана с помощта на програмен код в платформата за визуално програмиране скрач, която детето да използва като подарък на приятел, родител или учител за различни поводи. Дигиталната рисунка, нарисувана само за теб, детето може да създаде напълно безплатно, програмирайки.

*Възрастова група: 8 – 12
*Трудност: Ниска
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 25.09.2021    13:30 – 15:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg elita_art@abv.bg

 

Уебинар – „Приказка в код“

„Приказка в код“ е безплатен уебинар, организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново. Уебинарът „Приказка в код“ е подходящ за деца на възраст от 9 до 14 години, имащи базови познания по компютърна грамотност и достъп до компютър с интернет връзка. Целта на уебинарът „Приказка в код“ е малките програмисти да използват, развият и усъвършенстват знанията, които имат до момента по визуално програмиране, програмирайки приказка. Освен, че децата ще се забавяват докато учат, главната ни цел е да разберат как да планират и тестват код, как да отстраняват грешки и как да създадат променливи, развивайки своето алгоритмично, логическо и творческо мислене. Друга важна цел на уебинара е предоставяне на възможност на всяко дете да създаде интерактивни герои, които могат да изпълняват последователни, логически свързани действия и команди. Идеята е у всяко дете да се надградят базови умения по програмиране, чрез създаване на авторска анимирана приказка, създадена с помощта на програмен код в платформата за визуално програмиране скрач, чрез която детето да представи своето творческо мислене и умения за програмиране пред останалите.

*Възрастова група: 9 – 14
*Трудност: Средна
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 26.09.2021    16:00 – 18:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg  elita_art@abv.bg

Изтегли и попълни двете декларации за лични данни от тук:

Линк: 1.Meet and Code 2021_Declaration of Consent

Линк: 2.Meet and Code 2021_Declaration of Consent_child