Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Елита” е създадено през ноември 2012 година във Велико Търново с Председател Петя Василева, вписано в Окръжен съд В. Търново на 28.11.2012 год. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Основен приоритет на Сдружение „Елита” е популяризирането на българското изкуство, култура и спорт в страната и чужбина. За тази цел се организират музикални концерти, фестивали, международни, регионални и национални конкурси, симпозиуми, празници на песента, рисуването и танците; мюзикъли, турнета в страната и чужбина, образователни прояви в областта на изкуството и културата, и много други.

Oсновна цел на сдружението е да открие и даде път на млади таланти,

 певци и инструменталисти, и да подпомогне тяхното развитие. За нас е важно у всяко дете да бъдат изградени певчески и сценични навици, правилна дикция, артикулация, разширяване на диапазона, сценично поведение и т.н.

Поради това се стараем да привлечем най-добрите специалисти за работа с талантливи деца, които да приспособят талантите към голямата сцена и да им осигурят необходимата морална и материална подкрепа.

Работата с децата е индивидуална и е разделена по възрастови групи:

  • до 6 години
  • от 6 до 14 години
  • от 14 – 18 години
  • навършили пълнолетие лица

Екипът

Партньорство

Екипът на сдружение ”Елита” работи по осъществяване на контакти и намирането на съдействие от ръководни лица, правителствени и неправителствени организации в името на целите на сдружението. Това включва международно партниране и сътрудничество със сродни организации.

Прием на ученици

Monday – Friday: 11am – 9pm

Saturday & Sunday: 11am – 5pm

Контакти

Адрес

бул. “България” 22, 5000 Велико Търново

Email

Phone

+359 884 499 956

Музикална школа“Елита“ гр. Велико Търново развива и утвърждава духовните ценности на гражданите.
Създава условия за морална и материална подкрепа на тези талантите.