Аделина Христова от Музикална школа „Елита“,

учавства в концерт на „Асоциация за подкрепа за децата“ гр. София, организиран от „Бизнес Лейди“