Table of Contents

ХI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНА И ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Конкурсът е включен в културният календар на Министерството на културата. Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Велико Търново. Събитието се осъществява по Проект от Програма „Култура“ на Община Велико Търново. Организатор на събитието е Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново

 

ХI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНА И ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Конкурсът е включен в културният календар на Министерството на културата. Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Велико Търново. Събитието се осъществява по Проект от Програма „Култура“ на Община Велико Търново.

Организатор на събитието е Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново

 

КОГА?

- 16-19 МАЙ 2024 г. - Инструменталисти -
-06-09 ЮНИ 2024 г. - Вокални изпълнители -

КЪДЕ?

гр. Велико Търново

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПРИСЪСТВЕН КОНКУРС

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

В ОЧАКВАНЕ НА ИЗДАНИЕ 2024

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

ЗВУКЪТ НА ВРЕМЕТО

Х МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНА И ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

‘Звукът на времето“ е конкурс за вокални и инструментални изпълнители, чиято основна цел е изграждане на международни творчески контакти, културно-музикален обмен, осигуряващ поле за изява на млади таланти от страната и чужбина. Форумът цели да популяризира и гр. Велико Търново и българската култура на национално и международно ниво. Съпътстващи събития: концерти, майсторски клас, арт-работилници, благотворителна изложба, уъркшопи, туристически обиколки, представяне творчеството на видни композитори.

Общи условия

Право на участие

Право на участие имат всички деца и младежи на възраст от 5 до 30 години, разпределени в два раздела, шест възрастови групи за солисти, дуети, триа в двата раздела и четири групи за вокални и инструментални формации; Участниците имат право да участват само в 1 вариант от посочените или ПРИСЪСТВЕН или ОНЛАЙН КОНКУРС.

В конкурса няма право на участие дете/младеж, носител на “GRAND PRIX” в предходно издание.
По желание, участниците имат право да се състезават в повече от една номинация и в двата раздела (Вокални изпълнители и Инструменталисти), но не повече от 3 номинации за ПРИСЪСТВЕН конкурс (или до запълване на групите) за ОНЛАЙН конкурс няма ограничение в номинациите. За всяка следваща номинация участниците следва да попълнят отново формуляра за участие.

 I вариант: ОНЛАЙН КОНКУРС
*Конкурсът е неприсъствен, участва се с видеоклип.

Срок за записване в ОНЛАЙН КОНКУРС:     01.02 – 20.05.2024
Прослушване и оценяване на записите:   01.06 – 15.06.2024
Обявяване на резултатите: 25.06.2024

 

II вариант: ПРИСЪСТВЕН КОНКУРС
*Конкурсът е присъствен, участва се на живо.

Срок за записване в ПРИСЪСТВЕН КОНКУРС: 01.02 – 01.04.2024
Селектираните участници се представят присъствено:
Раздел Инструменталисти: 16 – 19.05.2024
Раздел Вокални изпълнители: 06 – 09.05.2024

Условия за участие

Участниците имат право на участие само в 1 вариант от посочените или ПРИСЪСТВЕН или ОНЛАЙН КОНКУРС.

• Участникът/ците трябва да попълнят коректно онлайн формуляра за участие, за да заявят успешно своето участие;

• За следващо участие се попълва нов формуляр с включени пълен набор от документи;

• Заявки, непопълнени според указанията или с непълен набор от документи и снимки, не се регистрират, ако при попълването на формуляра възникне технически проблем, може да изпратите документите и видеото/инструментала на посоченият имейл, като посочите за кой/кои участници в кои номинации и раздели се прилагат те;

• ОНЛАЙН КОНКУРС

Участие се заявява с формата за заявка (онлайн формуляр) в която трябва да се изпратят линкове към любителски видеоклип/ове, качени в “Youtube”, с видимост скрит “UNLISTED”, те трябва да са съобразени с посочените номинации за двата раздела на конкурса и да са наименовани в посочената последователност. Клиповете се оценяват от журиращи комисии в двата раздела;

• ПРИСЪСТВЕН КОНКУРС

Участие се заявява с формата за заявка (онлайн формуляр). Участниците в раздел “Вокални изпълнители” трябва да изпратят инструментал на заявеният от тях репертоар, освен ако изпълнението не е акапела.

 

Необходими документи

1.“Декларация за ЗЗЛД”, “Декларация за фото и видео заснемане”

3.Сканирано копие от документа за платена такса за участие (платежното нареждане) се изпраща с текст: “Звукът на времето” и трите имена на участникът/ците на посочения имейл: zvukatnavremeto2023@gmail.com;

*Формат на сканираните документи: pdf, jpeg, png;

Чрез подаването на документите при попълването на формуляра за участие считаме, че участниците са запознати и съгласни с условията в регламента;

 

РЕПЕРТОАР

• ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Представят една песен по избор, с времетраене до 3:30 минути.
• ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
Конкурсната програма е свободно избираема. Следва да включва произведения от две или повече различни епохи с общо времетраене,според възрастовата си група. Изпълнява се наизуст с изключение на духови инструменти, камерни ансамбли.

Категория фолклор в изпълнение на музикален инструмент Акордеон.
Участниците се представят с:
1. Кратка безмензурна мелодия
2. Две различни по размер и етнографска област пиеси

• По желание: КОНКУРС ЗА НОВА (НЕИЗДАВАНА, НЕПОЛУЛЯРИЗИРАНА И НЕПУБЛИКУВАНА) АВТОРСКА ПЕСЕН ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНА ПИЕСА,
ПОСВЕТЕНА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Кандидатите подават заявка за участие и Договор (изтегля се от сайта).

• Веднъж заявен репертоар несе променя.
• Промени, касаещи инструменталите на вокалните изпълнители, участващи в присъственият конкурс или видео-изпълненията на участниците от онлайн конкурса, могат да се правят най-късно до 10 април 2023 година!

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

• подбор на репертоар;
• артистичност,сценично присъствие, реквизит, оригинални костюми;
• техническо владеене на представяните произведения;
• художествено изграждане на творбите – звукоизвличане, щрихи, темпо, ритъм;
• степен на сложност на материала;

ОНЛАЙН КОНКУРС - ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТВКАТА И ЗАСНЕМАНЕТО НА ВИДЕОКЛИПА

1. Видеоклипът може да бъде заснет в учебен кабинет, в концертна зала или в домашни условия. Изпълненията на пианистите трябва да бъдат записани
на акустичен инструмент.

2. Видеото да бъде заснето хоризонтално, с ясна видимост на изпълнителя, без монтаж и без каквато и да била допълнителна манипулация.

3. Вокалните изпълнители се представят с изпратен видео запис на заявеният от тях песенен репертоар. Изпраща се едно изпълнение на репертоара, включващо от 30 до 60 секунди акапелно изпълнение на част от заявения песенен репертоар. Вокалният педагог решава на коя част от песента да бъде акапелното изпълнение. Изпраща се едно изпълнение включващо акапелната част.

4. Не се допуска конкурсен, концертен или студиен запис. Забранен е всякакъв вид намеса, редакции или монтаж.

5. Участие се заявява с формата за заявка (онлайн формуляр) в която трябва да се изпратят линкове към любителските видеоклип/ове, качени в “Youtube”, с видимост скрит “UNLISTED”, те трябва да са съобразени с посочените номинации за двата раздела на конкурса и да са наименовани в посочената последователност:
“Име и фамилия – Възрастова група – Номинация – Раздел – Име на изпълнение.”

6. Видеозаписите следва да не превишават допустимото за съответната възрастова група времетраене на програмата. В противен случай няма да бъдат
взети под внимание.

Награди

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

• Награди на Сдружение „Елита”
• Награда за най-малък участник
• Награда за най-атрактивно изпълнение
• Предметни,парични и специални награди

 

Присъствен конкурс

Гран при - Раздел Вокални изпълнители

– статуетка и парична награда 500 лв.

Гран при - Раздел Инструменталисти

– статуетка и парична награда 500 лв.

Първа награда - в двата раздела

– плакет и диплом във всяка възрастова група 

Първо, Второ и Трето място

– медал и диплом във всички възрастови групи и категории

Онлайн конкурс

Първо, Второ и Трето място

– диплом и медал във всички възрастови групи и категории

Инструменталисти

Раздел Инструменталисти

Участниците се явяват в две категории: Категория „А” и Категория „Б”.

Категория А
• ученици от музикални школи
• школи по изкуствата
• ученици от музикални паралелки на училища
• ученици на частни педагози

Категория Б
• възпитаници на средни музикални училища
• изучаващи факултативен или задължителен инструмент
в средните или висши музикални училища
• студенти от висши музикални училища и завършили такива

РАЗДЕЛИ
• солисти
• инструментални дуа, триа
• камерни инструментални формации над 4 участника

НОМИНАЦИИ

Клавирни инструменти:
• класическо пиано
• акордеон

Струнни инструменти:
• цигулка • виола
• виолончело • арфа
• контрабас • бузуки
• китара (акустична и електрическа)

Духови инструменти:
• флейта • обой
• кларинет • саксофон
• фагот • тромпет
• цугтромбон
• валдхорна
• туба

 

ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Раздел Вокални изпълнители

Вокалните изпълнители участващи в конкурса:

• СОЛИСТИ • ДУЕТИ • ТЕРЦЕТИ • ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ
имат право да се явят в един от двата етапа на конкурса ПРИСЪСТВЕН ИЛИ ОНЛАЙН само с едно изпълнение в съответната номинация.

* По желание, участниците имат право да се състезават в повече от една номинация и в двата раздела. За всяка следваща номинация участниците следва да попълнят отново формуляра за участие.

НОМИНАЦИИ
• Детска песен • Песен на роден език
• Поп песен на чужд език
• Мюзикъл или песен от филм
• Джаз • Рок • Фолклор

РАЗДЕЛИ
• солисти
• вокални дуети и терцети
• вокални формации и групи над 4 участника

 

Инструменталисти

Възрастови групи

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СОЛИСТИ

I група до 7 години – дo 5 мин.
II група от 8 до 10 години – до 7 мин.
III група от 11 до 13 години – до 12 мин.
IV група от 14 до 16 години – до 15 мин.
V група от 17 до 19 години – до 18 мин.
VI група от 20 до 30 години – до 20 мин.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ,
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ДУА, ТРИА, КВАРТЕТИ, КВИНТЕТИ

I група до 14 години – до 10 мин.
II група от 15 до 19 години – до 15 мин.
III група от 20 до 25 години – до 18 мин.
IV група от 26 години – до 20 мин.

ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Възрастови групи

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ДУЕТИ, ТЕРЦЕТИ, ФОРМАЦИИ
I група до 9 години
II група от 10 до 13 години
III група от 14 до 18 години
IV група от 19 до 30 години

СОЛОВИ УЧАСТНИЦИ
I група до 7 години
II група от 8 до 10 години
III група от 11 до 13 години
IV група от 14 до 16 години
V група от 17 до 19 години
VI група от 20 до 30 години

Класиране за присъствен конкурс

Раздел: Инструменталисти; Раздел: Вокални изпълнители

Партньори

Благодарим на

нашите спонсори и партньори!

Нашата основна мисия е да привлечем най-добрите специалисти за работа с талантливи деца, които да им осигурят необходимата морална и материална подкрепа. Екипът на сдружение ”Елита” работи по осъществяване на контакти и намирането на съдействие от ръководни лица, правителствени и неправителствени организации в името на целите на сдружението. Това включва национално и международно партниране.

контакти

Свържете се с нас

Екипът на Сдружение „Елита“ гр.Велико Търново, организатор на конкура с удоволствие ще отговори на въпросите Ви, свързани с настоящото издание на Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“ 2024 г.

Имейл

zvukatnavremeto2024@gmail.com

Телефон

+ 359 877 668 443

Декларации

Всички участници трябва да подпишат следните декларации за участие:

+359 884 499 956

elita_art@abv.bg