Възпитаниците на Музикална Школа „Елита“ гр. Велико Търново взеха участие в Майсторски клас с професор Томислав Байнов „Осем рояла“.