„Програмирай за училищни изяви и инициативи “ е безплатен уебинар, организиран от Сдружение „Елита“. Уебинарът е подходящ за начинаещи, деца на възраст от 8 до 12 год., основното изискване към тях е, те да могат да четат и пишат, да имат достъп до компютър с интернет връзка. Уебинарът е разработен с помощта на интерактивни методи като беседа, онагледяване на учебният материал чрез презенация, игрови методи-създаване на работещ, програмен код чрез интерактивни истори и герои, развиващи логическото, алгоритмичното и креативно мислене у децата. Целта е децата да получат базови познания за основните понятия в света на програмирането, да развият умение за самоинициативност, готовност за работа в екип, както и развиване на творческо мислене. Представяне на ползите от компютърният софтуер и широкото му приложение в живота на човека. Унагледяване на начините и възможностите на прилагане на технологиите в училищните изяви и инициативи. Идеята е уебинарът да представи на децата възможностите за създаване на интерактивни истории и герои, които могат да се включат в помощ при организирането на училищни инициативи, чрез създаването на работещ код за тях с помощта на компютърният език „SCRATCH”
*Възрастова група: 8 – 12
*Трудност: Ниска
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 17.10.2020/13:00-14:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg
„Програмирай и подари“ е безплатен уебинар организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново.
Уебинарът „Програмирай и подари“ е подходящ за напълно начинаещи, деца на възраст от 8 до 12 години, основното изискване към тях е те да могат да четат и пишат и да имат достъп до компютър с интернет връзка. Целта на уебинарът „Програмирай и подари“ е децата да получат базови познания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм, начално състояние. Друга важна цел е децата да развият умения за алгоритмично, логическо и креативно мислене. Уебинарът „Програмирай и подари“ представя на децата идеи за игри и интерактивни истории чрез създаването на работещ код за тях с помощта на компютърният език „SCRATCH”.
Идеята е у всяко дете да се изгради умението за програмиране чрез създаване на авторска анимирана сцена или картичка, която детето да използва като подарък на приятел, родител или учител за различни поводи и събития като напр. национални и календарни празници. Уникалният подарък, програмиран само за теб, детето може да създаде напълно безплатно, програмирайки.
*Възрастова група: 8 – 12
*Трудност: Ниска
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 26.09.2020/13:00 – 14:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg

„Програмирай и играй“ е безплатен уебинар организиран от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново.
Уебинарът „Програмирай и играй“ е подходящ за деца на възраст от 9 до 13 години, основното изискване към тях е да имат достъп до компютър с интернет връзка и начални познания по визуално програмиране. Целта на уебинарът „Програмирай и играй“ е малките програмисти да използват, развият и усъвършенстват знанията, които имат до момента по визуално програмиране, създавайки стратегически и забавни игри. Освен, че децата ще се забавяват докато учат, главната ни цел е да разберат как да планират и тестват код, как да отстраняват грешки и как да създадат променливи. Друга важна цел на уебинара е, да се предостави възможност на всяко дете за създаване на интерактивни игри с герои ,които могат да изпълняват последователни, логически свързани действия и команди. Играта дава идея, която децата могат да развият, и има голямо приложение. Това ще им помогне за придобиване на нови знания и тяхното усъвършенстване в интересния свят на програмирането, развитието на по-добра креативност и изобретателност, използвайки езика за визуално програмиране „SCRATCH“.

Запишете се:
*Възрастова група: 9-13
*Трудност: Средна
*Вид: Онлайн събитие
*Дата: 10.10.2020/11:00 – 12:30
*Макс. брой участници: 30
*Електронна поща на лице за контакт: petia_vass@abv.bg

Изтегли и попълни двете декларации за лични данни от тук:

Линк: 1.Meet and Code 2020_Declaration of Consent

Линк: 2.Meet and Code 2020_Declaration of Consent_child