Участие на децата от Музикална школа „Елита“ в празничната програма по случай 45-годишнината на град Дебелец