Участие на децата от школа “Елита” в празничната програма по случай 45-годишнината на град Дебелец