Малка част от изминалите, организирани от Сдружение „Елита“ гр. Велико Търново събития в периода 2015/2017